Category Archives: อำเภอคลองเขื่อน

อำเภอคลองเขื่อน

อำเภอคลองเขื่อน   is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงมีอาณาเขตติดกับอ่าวไทยเป็นระยะสั้นประมาณ 12 กิโลเมตร[3]

ศัพทมูลวิทยา[แก้]

ที่มาของคำว่า “ฉะเชิงเทรา” มีข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกัน 2 ข้อ คือ[4]

  • คำว่า ฉะเชิงเทรา มาจากคำภาษาเขมร 2 คำ คือ สทึง+เจรา ซึ่ง สทึง (ស្ទឹង) แปลว่า แม่น้ำสายย่อย และ เจรา (ជ្រៅ) แปลว่า ลึก เมื่อรวมความหมายก็ได้ว่า แม่น้ำลึก ซึ่งหมายถึงแม่น้ำบางปะกงนั่นเอง (มีผู้โต้แย้งข้อสันนิษฐานนี้ เนื่องจากว่าเมืองฉะเชิงเทรานั้นตั้งขึ้นมาในสมัยเดียวกับเมืองสาครบุรี เมืองนครไชยศรี และเมืองนนทบุรี ซึ่งไม่น่าจะมีคำเขมรมาปนอยู่ในชื่อเมืองแล้ว)
  • คำว่า ฉะเชิงเทรา อาจเพี้ยนมาจากคำว่า แสงเชรา แสงเซา หรือ แซงเซา (ข้อสันนิษฐานนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน)

ภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนตะวันตกของจังหวัดตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ส่วนตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินเขา ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยกว่า 100 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกาะจำนวน 1 เกาะ คือ เกาะกลาง ที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

สัญลักษณ์ของจังหวัด[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

ภาพภายในตัวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 110 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลเมือง 33 เทศบาลตำบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 74 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

ประชากร[แก้]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี ประชากร ±%
2553 673,933
2554 679,370 +0.8%
2555 685,721 +0.9%
2556 690,226 +0.7%
2557 695,478 +0.8%
2558 700,902 +0.8%
2559 704,399 +0.5%
2560 709,889 +0.8%
2561 715,009 +0.7%
อ้างอิง:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

การศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

 

คลองเขื่อน หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลก้อนแก้ว แผ่นโปร่งแสง 

บางเล่า แผ่นใส กระจก

บางเล่า แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย บางเล่า แผ่นใส ก […]

บางตลาด แผ่นใส ขาวขุ่น

บางตลาด แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย บางตลาด แผ่นใส […]

คลองเขื่อน ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง

สุนทรโกษา ลอนฝ้า : เมทัลชีท ลอนผนัง

คลองเขื่อน ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง คลองเขื่อน ลอนฝ้า เม […]

ก้อนแก้ว เมทัลชีท หลังคา

ก้อนแก้ว เมทัลชีท หลังคา ก้อนแก้ว เมทัลชีท หลังคา : แผ่ […]

Call Now Button