Category Archives: จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771
🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771
🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771
🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771
🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771
🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771
🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771
🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771
🔥LINE: @MKMETALSHEET 📞087-808-7771

การเมืองการปกครอง[แก้]

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการประกอบไปด้วย

  1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  2. อำเภอบางบ่อ
  3. อำเภอบางพลี
  4. อำเภอพระประแดง
  5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
  6. อำเภอบางเสาธง

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 4 แห่ง, เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 30 แห่ง จำแนกได้ดังนี้[4]

เขตเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร (คน)
(ณ สิ้นปี 2561) [5]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
7.33
2542[6] เมืองสมุทรปราการ 1 1
51,495
เทศบาลเมือง
2 (1)
0.61
2480 [7] พระประแดง 1 1
9,462
3 (2)
15.50
2545[8] พระประแดง 3 3
72,263
4 (3)
9.30
2550 [9] เมืองสมุทรปราการ 1 1
33,101
5 (4)
25.50
2552[10] พระประแดง 5 5
73,805
เทศบาลตำบล
6 (1)
2538 เมืองสมุทรปราการ 3 3
29,977
7 (2)
2542 เมืองสมุทรปราการ 4 4
119,760
8 (3)
2542 เมืองสมุทรปราการ 2 2
27,305
9 (4)
2542 เมืองสมุทรปราการ 1 1
55,826
10 (5)
2542 เมืองสมุทรปราการ 3 3
101,232
11 (6)
2542 บางบ่อ 1 1
6,496
12 (7)
2542 บางบ่อ 1 1
3,201
13 (8)
2542 บางบ่อ 1 1
11,530
14 (9)
2542 บางพลี 3 3
11,965
15 (10)
2542 พระสมุทรเจดีย์ 1 1
12,612
16 (11)
2542 พระสมุทรเจดีย์ 2 2
20,968
17 (12)
2542 บางเสาธง 2 2
22,660
18 (13)
2554 บางบ่อ 1 1
9,086

คลองด่าน หลังคาลอนสเปน 

 

คลองบางปลากด หลังคา พียู ลายไม้

คลองขุนราชพินิจใจ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ถนนเพชรหึงษ์ หลังคา พียู ลายไม้

ถนนสุขสวัสดิ์ แผ่นโปร่งแสง

ถนนพระราชวิริยาภรณ์ แผ่นใส สีขาวขุ่น

 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ถนนนครเขื่อนขันธ์ หลังคา พียู โฟม

ตำบลสำโรงใต้ แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลสำโรงกลาง หลังคา แซนวิช พียูโฟม

Call Now Button