Category Archives: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google pagesearch by focus keyword name in category.

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงมีอาณาเขตติดกับอ่าวไทยเป็นระยะสั้นประมาณ 12 กิโลเมตร[3]

ศัพทมูลวิทยา[แก้]

ที่มาของคำว่า “ฉะเชิงเทรา” มีข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกัน 2 ข้อ คือ[4]

  • คำว่า ฉะเชิงเทรา มาจากคำภาษาเขมร 2 คำ คือ สทึง+เจรา ซึ่ง สทึง (ស្ទឹង) แปลว่า แม่น้ำสายย่อย และ เจรา (ជ្រៅ) แปลว่า ลึก เมื่อรวมความหมายก็ได้ว่า แม่น้ำลึก ซึ่งหมายถึงแม่น้ำบางปะกงนั่นเอง (มีผู้โต้แย้งข้อสันนิษฐานนี้ เนื่องจากว่าเมืองฉะเชิงเทรานั้นตั้งขึ้นมาในสมัยเดียวกับเมืองสาครบุรี เมืองนครไชยศรี และเมืองนนทบุรี ซึ่งไม่น่าจะมีคำเขมรมาปนอยู่ในชื่อเมืองแล้ว)
  • คำว่า ฉะเชิงเทรา อาจเพี้ยนมาจากคำว่า แสงเชรา แสงเซา หรือ แซงเซา (ข้อสันนิษฐานนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน)

ภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนตะวันตกของจังหวัดตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ส่วนตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินเขา ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยกว่า 100 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกาะจำนวน 1 เกาะ คือ เกาะกลาง ที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

สัญลักษณ์ของจังหวัด[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

ภาพภายในตัวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 110 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลเมือง 33 เทศบาลตำบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 74 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

ประชากร[แก้]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี ประชากร ±%
2553 673,933
2554 679,370 +0.8%
2555 685,721 +0.9%
2556 690,226 +0.7%
2557 695,478 +0.8%
2558 700,902 +0.8%
2559 704,399 +0.5%
2560 709,889 +0.8%
2561 715,009 +0.7%
อ้างอิง:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

การศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

 

แผ่นโปร่งใส – สีใส 2.20 เมตร

แผ่นโปร่งใส – สีใส 2.20 เมตร แผ่นโปร่งใส – สีใส 2.20 เมตร ทำมาจากแผ่นเรซิ่นโพลีเอสเตอร์ นำมาขึ้นรูปเป็น ลอนเมทัลชีทมาตรฐาน 760 หนา1.5 มิล สามารถให้แสงแดดจากธรรมชาติผ่านเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้อย่าง 100% มีระดับการกระจายแสงแดดที่เหมาะที่ใช้ทำหลังคาโรงเพาะชำ หรือ ตากผ้า มีรูปลอนมาตรฐาน 760 ทำให้นำไปใช้มุงหลังคาร่วมกับแผ่นเมทัลชีทได้เลย แผ่นโปร่งแสง สีใส มีคุณสมบัติ พื้นผิวมีความโปร่งใส ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านแสงสว่าง เหนียวแน่นทนทาน ไม่แตกง่าย เนื่องจากมีความยืดหยุ่น แข็งแรงกว่าไฟเบอร์กลาส (ใยแก้ว) น้ำหนักเบา สีไม่ซีดไม่ลอก มีสีสันให้เลือกหลากหลาย ติดตั้งง่าย สะดวกและรวดเร็ว คงทนต่อสภาวะภูมิอากาศโดยทั่วไป สินค้ามีในสต๊อก ขนาดแผ่นลอนเมทัลชีทมาตรฐาน 760 ที่มีสต็อกรับสินค้าได้ทันที จะมีความยาว 4 ขนาดดังนี้ ความยาวแผ่น 2.20 เมตร ความยาวแผ่น  3.20 เมตร ความยาวแผ่น  […]

Call Now Button