Category Archives: แขวงตลาดบางเขน

แขวงตลาดบางเขน

แขวงตลาดบางเขน เป็นแขวงหนึ่งใน 2  แขวงของ เขตหลักสี่ เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร

LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตหลักสี่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
ทุ่งสองห้อง Thung Song Hong
16.886
76,457
39,222
4,527.83
ตลาดบางเขน Talat Bang Khen
5.955
28,120
16,580
4,722.08
ทั้งหมด
22.841
104,577
55,802
4,578.47

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงทุ่งสองห้อง และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ ได้ใช้คลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง 2 แขวงดังกล่าว

ประชากร[แก้]

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ในพื้นที่เขตหลักสี่มีทางสายหลัก ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

  • ถนนกำแพงเพชร 6
  • ถนนพิงคนคร มีไม้กั้นทางที่จะไปชุมชนเคหะ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
  • ถนนแสนหวี เป็นถนนที่เลี่ยงไม้กั้นทาง ถนนพิงคนครได้ เมื่อมาถึงบึงใหญ่เลยไป เลี้ยวซ้ายเข้าถนนน่านเจ้าจนถึงคลองประปาจะพบถนนแสนหวี ให้เลาะคลองประปาไปจนเห็นทางตัน ให้เลี้ยวขวาซอยสุดท้าย ไปจนถึงแยกใหญ่ให้เลี้ยวซ้าย จะสามารถเข้าสู่พื้นที่เขตดอนเมืองได้

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา […]

แขวงตลาดบางเขน แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

แขวงตลาดบางเขน แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย แขวงตลา […]

Call Now Button