Category Archives: เขตสายไหม

เขตสายไหม

เขตสายไหม is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google pagesearch by address the focus keyphrase name in category.

เขตสายไหม Khet Sai Mai is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

เขตสายไหม – วิกิพีเดีย

ติดต่อเรา – สำนักงานเขตสายไหม – กรุงเทพมหานคร

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร | Facebook

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

เขตสายไหม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดตั้งแต่ พ.ศ. 2557

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา (จังหวัดปทุมธานี) มีถนนพหลโยธิน แนวรั้วหมู่บ้านการ์เด้นโฮมวิลเลจ คลองสอง และคลองหกวาสายล่างเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา (จังหวัดปทุมธานี) และเขตคลองสามวา มีคลองพระยาสุเรนทร์เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางเขน มีคลองบึงพระยาสุเรนทร์ (ออเป้ง) คลองหนองบัวมน คลองหนองตะแคง คลองหนองจอก และคลองลำผักชีเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตดอนเมือง มีถนนพหลโยธินเป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติ[แก้]

“สายไหม” เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่งในตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี[3] ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น ตำบลสายไหม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2484 ทางการได้โอนตำบลสายไหมมาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร เพื่อประโยชน์แก่การปกครองและราชการทหาร[4] ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งพื้นที่บางหมู่บ้านทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลสายไหมไปตั้งเป็นตำบลออเงินเมื่อปี พ.ศ. 2490[5] และขยายเขตสุขาภิบาลอนุสาวรีย์ให้ครอบคลุมมาถึงสองตำบลนี้เมื่อปี พ.ศ. 2506[6]

ครั้นในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรีและเปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี[7] ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร[8] ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลสายไหมเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงสายไหม อยู่ในการปกครองของเขตบางเขน

ภายหลังในพื้นที่เขตบางเขนมีความเจริญมากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม สาธารณูปโภค รวมทั้งมีประชากรหนาแน่นขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางเขน แยกพื้นที่ 3 แขวงทางตอนเหนือของเขตมาจัดตั้งเป็น เขตสายไหม ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และกรุงเทพมหานครได้ประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงคลองถนนเพื่อความชัดเจนในการปกครองเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน โดยประกาศทั้งสองฉบับให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายนเป็นต้นไป[9][10]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตสายไหมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
สายไหม Sai Mai
18.659
80,731
34,505
4,326.65
ออเงิน O Ngoen
12.440
38,556
22,867
3,099.35
คลองถนน Khlong Thanon
13.516
85,245
42,824
6,306.96
ทั้งหมด
44.615
204,532
100,196
4,584.37

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลัก
ทางสายรอง

วัชรพล แผ่นครอบ

วัชรพล แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลาย สกรู วัชรพล แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลาย สกรู ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้า

จันทรุเบกษา ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

จันทรุเบกษา ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน จันทรุเบกษา ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศพร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้า

จตุโชติ แผ่นใส กระจก

จตุโชติ แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย จตุโชติ แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศพร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้า

วัดเกาะ แผ่นใส ขาวขุ่น

วัดเกาะ แผ่นใส ขาวขุ่น: แผ่นเดียว ก็ขาย วัดเกาะ แผ่นใส ขาวขุ่น ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศพร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้า

ซอยทหารอากาศ ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง

ซอยทหารอากาศ ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง ซอยทหารอากาศ ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้า

ซอยกู้เกียรติ เมทัลชีท หลังคา

ซอยกู้เกียรติ เมทัลชีท หลังคา ซอยกู้เกียรติ เมทัลชีท หลังคา : แผ่นเดียว ก็ขาย ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศพร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้

ออเงิน แผ่นใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ออเงิน แผ่นใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ออเงิน แผ่นใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศพร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้าใน อำเภอเมืองสระบุรี

คลองถนน ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

คลองถนน ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน คลองถนน ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศพร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้าใน อำเภอเมืองสระบุรี

เลียบคลองสอง แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

เลียบคลองสอง แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย เลียบคลองสอง แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศพร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้าใน อำเภอเมืองสระบุรี

เพิ่มสิน หลังคาเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขายย

เพิ่มสิน หลังคาเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขายย เพิ่มสิน หลังคาเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขายย ที่ เอ็มเค เมทัลชีท สาขา บางนา-ตราด ก.ม 7 เยื้อง เมกา บางนา ผลิตและขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นใสสีขาวขุ่น แผ่นใสสีใสกระจก แผ่นเมทัลชีทลอนฝ้า-ลอนผนัง ลูกหมุนระบายอากาศพร้อมแผ่นฐาน มีรถรับจ้างส่งของให้ลูกค้าใน อำเภอเมืองสระบุรี

Call Now Button