Category Archives: เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร (รองจากเขตหนองจอก) สภาพโดยทั่วไปเป็นท้องทุ่ง มีแหล่งชุมชนหนาแน่นทางทิศใต้และมีเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่

LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771
LINE: @MKMETALSHEET ; 087-808-7771

ประวัติ[แก้]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอคลองเขื่อน[2] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน กลายเป็นอำเภอลำดับที่ 11 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตลาดกระบังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตลาดกระบังแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 6 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ลาดกระบัง Lat Krabang
10.823
30,191
2,789.52
แผนที่
2.
คลองสองต้นนุ่น Khlong Song Ton Nun
14.297
66,839
4,675.04
3.
คลองสามประเวศ Khlong Sam Prawet
17.458
15,896
910.53
4.
ลำปลาทิว Lam Pla Thio
33.752
25,590
758.18
5.
ทับยาว Thap Yao
25.834
31,530
1,220.49
6.
ขุมทอง Khum Thong
21.695
8,304
382.76
ทั้งหมด
123.859
178,350
1,439.94

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตลาดกระบัง ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

ขนส่งมวลชนทางราง

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.28 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.28 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา […]

ลำปลาทิว แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ลำปลาทิว แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ลำปลาทิว แผ่นใส […]

แขวงทับยาว ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ถนนไทยรามัญ ลูกหมุน

แขวงทับยาว ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน แขวงทับยาว ล […]

คลองสามประเวศ แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

คลองสามประเวศ แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย คลองสามป […]

สองต้นนุ่น หลังคาเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขายย

สองต้นนุ่น หลังคาเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขายย สองต้นนุ่น […]

ขุมทอง ลอนฝ้า เมทัลชีทลอนผนัง : แผ่นเดียว ก็ขาย

ขุมทอง ลอนฝ้า เมทัลชีทลอนผนัง : แผ่นเดียว ก็ขาย ขุมทอง […]

ถนนเจ้าคุณทหาร แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ถนนเจ้าคุณทหาร แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ถนนเจ้าคุ […]

สุวรรณภูมิ4 ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

พระราม4 ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

สุวรรณภูมิ4 ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน สุวรรณภูมิ4 […]

แผ่นใสขาวขุ่น ร่มเกล้า : แผ่นเดียว ก็ขาย

แผ่นใสขาวขุ่น ร่มเกล้า : แผ่นเดียว ก็ขาย แผ่นใสขาวขุ่น […]

Call Now Button