Category Archives: เขตบางพลัด

เขตบางพลัด

เขตบางพลัด is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

เขตบางพลัด Khet Bang Phlat is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

ติดต่อเรา – สำนักงานเขตบางพลัด – กรุงเทพมหานคร

เขตบางพลัด – วิกิพีเดีย

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางพลัด | Facebook

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

เขตบางพลัด เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เดิมถือเป็นพื้นที่รอบนอก แต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าและแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

มีข้อสันนิษฐานว่าชื่อ “บางพลัด” หมายถึง การพลัดหลงหรือหลงถิ่น เชื่อว่ามาจากเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 เมื่อผู้คนอพยพหนีลงมาสู่ที่นี่ได้พลัดหลงหรือหลงหายกัน เนื่องจากมีลำคลอง ลำประโดง และมีสวนแน่นขนัด ทำให้ผู้ที่เข้ามาในละแวกนี้มักจะเกิดการพลัดหลงเข้าออกไม่ถูกอยู่บ่อยครั้ง[2] ซึ่งนามเช่นนี้มีความหมายในเชิงไม่เป็นมงคลในความเชื่อ จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเป็น “บางภัทร์” ใน พ.ศ. 2545 แต่ที่สุดก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด[3]

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมเขตบางพลัดมีฐานะเป็นอำเภอชั้นในอำเภอหนึ่งของพระนคร มีชื่อว่า อำเภอบางพลัด ต่อมาถูกลดฐานะเป็น ตำบลบางพลัด ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตำบลบางพลัดจึงเปลี่ยนฐานะเป็น แขวงบางพลัด ขึ้นกับเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดตั้งที่ทำการแขวงบางพลัดโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดบางพลัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อยในขนะนั้น[4]

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสำนักงานเขตบางกอกน้อย สาขาบางพลัด ขึ้นดูแลพื้นที่แขวงบางพลัด บางอ้อ บางบำหรุ และบางยี่ขัน ซึ่งต่อมาท้องที่ทั้ง 4 แขวงนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็น เขตบางพลัด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและจัดตั้งเขตบางพลัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางพลัด โดยตัดพื้นที่แขวงบางบำหรุและบางยี่ขัน เฉพาะส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ของถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับไปเป็นพื้นที่ในการปกครองของเขตบางกอกน้อยอีกครั้ง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตบางพลัดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
บางพลัด Bang Phlat
3.296
23,311
9,443
7,072.51
บางอ้อ Bang O
2.846
24,708
13,718
8,681.65
บางบำหรุ Bang Bamru
2.332
18,514
13,073
7,939.10
บางยี่ขัน Bang Yi Khan
2.886
24,745
17,422
8,574.15
ทั้งหมด
11.360
91,278
53,656
8,035.03

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลัก
ทางสายรองและทางลัด
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่สำคัญ[แก้]

ศาสนสถาน[แก้]

วัด[แก้]

เขตบางพลัดมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก จึงมีการสร้างวัดเป็นจำนวนไม่น้อย แบ่งเป็นวัด 23 วัด

มัสยิด[แก้]

  • มัสยิดบางอ้อ
  • มัสยิดดารุลอิหซาน

ศาลเจ้า[แก้]

  • ศาลเจ้าปุงเท่ากง
  • ศาลเจ้าพ่อเสือ

บางอ้อ แผ่นใสขาวขุ่น

บางอ้อ แผ่นใสขาวขุ่น บางอ้อ แผ่นใสขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก […]

บางยี่ขัน ลูกหมุน

บางยี่ขัน ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน บางยี่ขัน ล […]

บางบำหรุ แผ่นครอบ

บางบำหรุ แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลาย สก […]

อรุณอมรินทร์ เมทัลชีท

อรุณอมรินทร์ เมทัลชีท อรุณอมรินทร์ เมทัลชีท : แผ่นเดียว […]

ถนนสิรินธร ลอนฝ้า

ถนนสิรินธร ลอนฝ้า : เมทัลชีท ลอนผนัง ถนนสิรินธร ลอนฝ้า […]

ปิ่นเกล้า แผ่นใส กระจก

ปิ่นเกล้า แผ่นใส กระจก ปิ่นเกล้า แผ่นใส กระจก : แผ่นเดี […]

รุ่งประชา แผ่นใสขาวขุ่น

รามอินทรา แผ่นใส ขาวขุ่น

รุ่งประชา แผ่นใสขาวขุ่น รุ่งประชา แผ่นใสขาวขุ่น : แผ่นเ […]

ถนนราชวิถี ลูกหมุน

ถนนราชวิถี ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ถนนราชวิถี […]

บางพลัด ยกนิ้วให้เรา LK103

บางพลัด ยกนิ้วให้เรา LK103

บางพลัด ยกนิ้วให้เรา LK103 บางพลัด ยกนิ้วให้เรา LK103 เ […]

Call Now Button