จตุจักร อาจหมายถึง

คำว่า “จตุจักร”
เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง 4 รอบพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแก่สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ตามพระราชประสงค์ ในปี พ.ศ 2518 ปัจจุบันชื่อนี้ได้เป็นชื่อของตลาดนัดจตุจักร (เดิมชื่อ ตลาดนัดย่านพหลโยธิน) ซึ่งอยู่ข้างๆ สวนสาธารณะ และกลายเป็นชื่อเขตซึ่งแยกตัวออกจากเขตบางเขนในปี พ.ศ. 2532: