เอ็มเค ค้าเหล็ก เป็นผู้จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี เหล็กเส้น เพื่อใช้ในการก่อสร้าง