ตำบลท่าข้าม แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลกุฎโง้ง แผ่นใส สีขาวขุ่น 

คลองเขื่อน หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลก้อนแก้ว แผ่นโปร่งแสง 

คลองบางปลากด หลังคา พียู ลายไม้

คลองขุนราชพินิจใจ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ถนนเพชรหึงษ์ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลวังกระโจม สีขาวขุ่น

ถนนสุขสวัสดิ์ แผ่นโปร่งแสง

ถนนพระราชวิริยาภรณ์ แผ่นใส สีขาวขุ่น